Ola Pedagog – terapia pedagogiczna, pomoce i inspiracje edukacyjne

Terapia ręki – na czym polega i dla kogo jest przeznaczona?

Terapia ręki – na czym polega i dla kogo jest przeznaczona?

Terapia ręki – co to takiego, komu jest polecana i na czym polegają zajęcia? Dlaczego
są obecnie tak popularne? Tego dowiesz się właśnie z tego wpisu.

Na czym polega terapia ręki?

Terapia ręki to zajęcia mające na celu wspomaganie funkcji ręki i całego ciała, tak by pomóc dziecku w pisaniu w dobrym tempie i czytelności. W zależności od wieku dziecka, powinno ono trzymać narzędzie pisarskie w odpowiedni sposób. Wbrew powszechnej opinii do poprawnego pisania potrzebny jest nie tylko odpowiedni chwyt, chociaż na tym opiera się duża popularność nakładek na długopis i profilowanych ołówków. Aby ręka mogła swobodnie pisać, potrzebne jest prawidłowe funkcjonowanie całego ciała: obręczy barkowej, kończyn górnych, odpowiednie napięcie brzucha oraz pleców. W zależności od występujących trudności zajęcia polegają na doskonaleniu zdolności manualnych, precyzyjności ruchów oraz poprawnej koordynacji ruchowej, ćwicząc przy tym również analizę wzrokową i stymulując czucie powierzchowne i głębokie. Praca naszych rąk jest istotna i bardzo skomplikowana, dlatego potrzebne jest do niej odpowiednie funkcjonowanie mózgu, oka i całego ciała.

Jak przebiega terapia ręki? Dla kogo jest przeznaczona?

Terapia rozpoczyna się od wywiadu z rodzicem, który może zauważyć trudności samoobsługowe u dziecka lub mieć sygnały od nauczyciela o trudnościach w pracach stolikowych. Terapeuta poddaje dokładnej ocenie : napięcie mięśniowe, nadwrażliwość i podwrażliwość kończyn górnych, zdolność chwytania przedmiotów oraz zakres ruchomości stawów. Celem terapii jest poprawa ogólnej zdolności manualnej, wzmocnienie koncentracji, poprawa koordynacji oko-ręka, wzrost poczucia sprawstwa oraz nauka przekraczania środkowej linii środka ciała i planowania ruchu.


Z terapii mogą skorzystać dzieci, które mają trudności z pisaniem lub wykazują przy tym dużą męczliwość i nieczytelność, często pojawiają się też trudności w planowaniu ruchu, nieumiejętność ubierania się i zaburzenia grafomotoryczne: niestaranne pismo, przebijanie kartki przez kredkę, krzywe wycinanie. Terapia ręki może być też jednym z elementów terapii SI. Czasem z zajęć korzystają dorośli, którzy utracili sprawność dłoni. Ćwiczenia są indywidualnie dobierane, mają ciekawą formę i różny stopień trudności, zwykle wykonywane są w przestrzeni i ruchu. Powinny dawać dziecku dużą motywację, aby nie zniechęcało się ćwiczeniami i było zaangażowane. Terapeuta pracuje nad separacją palców, poprawnym skupieniem nad zadaniem i poprawną postawą ciała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *